• انعقاد تفاهم نامه همکاری سندیکا با سازمان صنعت معدن و تجارت

    جلسه مشترک هیئت مدیره سندیکا و نمایندگان سازمان صنعت معدن در خصوص امور ارزشیابی، آموزش و حل اختلاف

    دراین جلسه که با حضور آقایان مهندس پورسعید و هرمزان نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت و آقایان زهره وندی رئیس سندیکا و نیازی و ادریسی عرب زاده و یوسفی و تورج شفایی دبیران کمیته های حل اختلاف و طرح و برنامه سندیکا در حضور حمید رضا ناهیدی بازرس سندیکا بهمراه کارشناسان جناب آقایان نورانی و قلیچ خانی، در خصوص نحوه مشارکت و همکاری فی مابین سندیکای صنایع اسانسور و پله برقی ایران و سازمان صنعت معدن پیرامون نحوه همکاری کمیته ارزشیابی و آموزش و امتحانات و همچنین چهار چوب همکاری با کمیته حل اختلاف و همکاری مشترک درکار گروه کنترل و نظارت ، و همچنین بهبود وضعیت صنعت آسانسور توافق و تفاهم نامه مشترک همکاری منعقد نمودند .

    تاریخ خبر: 1396/10/05 | تعداد بازدید: 726