• سقوط سه‌طبقه‌ای تعمیرکار آسانسور

    در یک ساختمان آموزشی ۵ طبقه، در خیابان آیت الله شیرازی مشهد، سرویس‌کار آسانسور که در طبقه چهارم روی کابین بود با سقوط ناگهانی کابین، به طبقه مثبت یک سقوط کرد.

    نیروهای عملیاتی، سرویسکار جوان را به سطح زمین منتقل کردند.
    با توجه به مصدومیت مرد جوان از ناحیه پاها و دست، آتش‌نشانان وی را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس دادند.

    تاریخ خبر: 1397/10/10 | تعداد بازدید: 959