مدیران و کارکنان گروه تولیدی و بازرگانی بازرگانی تیس لیفت محور تلاش خود را برپایه روابط پایدار انسانی، پافشاری بر اصول حرفه ای تولید، پویایی سازمانی و افزایش دانایی و توانایی خود قرار داده اند. به همین منظور مبانی عملکردها و راهبردهای این مجموعه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- پایبندی مجدانه بر اصل کیفیت و تلاش مصرانه برای حفظ و ارتقاء کیفی کالا و خدمات 

۲- نگاه مسئولانه و هوشمندانه به منافع و سرمایه های ملی

۳- احترام به مشتریان و رعایت حقوق مصرف کننده و تلاش در تامین منافع ایشان به عنوان مهمترین عنصر بقای شرکت

۴- ساماندهی و حفظ تعادل بازار بوسیله قیمت گذاری بر مبنای سود کمتر و فروش بیشتر

۵- رصد و مطالعه مداوم بازار، در راستای پیش بینی نیازها، تامین به موقع و افزایش تنوع کالا، با هدف توسعه بازار

۶- سالم سازی شبکه توزیع و ارائه خدمات با پوشش حداکثری به منظور پشتیبانی، توانمندسازی و ارتباط مستمر و پویا با مشتریان

۷- سازماندهی ارائه خدمات تخصصی مناسب و سریع

۸- افزایش مداوم توانایی های کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی

۹- برقراری نظام دریافت انتقادات، پیشنهادها و پاسخگویی در قبال عملکرد شرکت

۱۰- احترام به رقبا، و حفظ فضای رقابتی سالم به منظور شکوفایی توانایی ها و روزآمدی بازار


علی ثاقب

مدیر بازرگانی گروه تولیدی و بازرگانی تیس لیفت