اگر روابط عمومی خوبی دارید، تیس لیفت به دنبال شماست.

کافیست رزومه خود را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید.