به منظور بهبود روابط با مشتریان، وبسایت جدید شرکت طراحی و راه اندازی گردید.

ساختار طراحی جدید و سهولت استفاده از سایت در موبایل و تبلت از جمله تغییرات مهم این فرایند بوده است.